Våra Tjänster

Markarbeten

Vi utför allt inom mark och schakt såsom tomtplanering, vägar,rörläggning och finplanering etc.

Enskilda Avlopp

  • Minireningsverk
  • trekammarbrunn med infiltration
  • Sluten Tank

Transporter

Vi kan hjälpa dig med transporter av bla. grus, schakt och lastväxlartransporter.

Detta är en del av våra tjänster vi erbjuder...

Välkommen att kontakta oss för vidare information och bokningar
Containrar

Hos oss kan du hyra containers i olika storlekar, 5-35 m3. Både som företag och privatperson. Mer info nedan..

Försäljning av Grus och Jord

  • Krossmaterial
  • Naturgrus,sand
  • sållad jord
  • fyllnadsjord

Lastmaskin & Hydrema

Vi har lastmaskiner och Hydrema (dumper) för olika uppdrag.

Container

Vi har containers för alla behov, är det dags för storstädning, eller kanske renovering av huset.

Hos oss kan du hyra container från 5 - 35kbm, öppna med eller utan dörrar, täckta med luckor på sidan, låsbara.

Kontakta oss för aktuella prisuppgifter och bokning.


Detta kan vara bra att tänka på när du ska kasta avfall i din container: Kasta inte miljöfarligt avfall bla Eternit (asbets), målarfärg, oljor, elektronik, lysrör. B-O Johansson Entr & Transport Copyright @ All Rights Reserved